Disclaimer

Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van de Artifex-Brush Control BV. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de hieronder beschreven voorwaarden:

Artifex-Brush Control BV stelt alles in het werk om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, toch is het mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Artifex-Brush Control BV geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Artifex-Brush Control BV geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site.

Het eigendoms-recht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van Artifex-Brush Control BV berust bij Artifex-Brush Control BV. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Artifex-Brush Control BV. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Artifex-Brush Control BV geen invloed uitoefent of die niet door Artifex-Brush Control BV onderhouden worden. Artifex-Brush Control BV heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en Artifex-Brush Control BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Artifex-Brush Control BV biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Artifex-Brush Control BV een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Artifex-Brush Control BV deze sites aanbeveelt of goedkeurt. Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats.

Artifex-Brush Control BV noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. Artifex-Brush Control BV behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

This post is also available in: Engels Frans Duits